Get Adobe Flash player

1942-ben a FÉBÉ diakonissza anyaház vezetése alatt került megalapításra a Szeretetotthon, Albertirsán a Dózsa György utca 7. szám alatt. 1950-ben került az egyházmegye és az Alberti gyülekezet gondozásába. A Szeretetotthon az évtizedek alatt folyamatosan szépült, bővült. Míg 1942. október 26-án mindössze 5 gondozottal nyitott az intézmény, addig mára 65 fő részére biztosít szeretetteljes, családias ellátást és otthont. A szakmai küldetését a Jézus Krisztus evangéliumának szavakban és tettekben való megvalósítása jelenti.


„ Azért ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat,

nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát

adtam néktek, hogy miképpen cselekedtem veletek, ti

is akképpen cselekedjetek.”  (Jn. 12,14-15.)

 

Értékeink az emberi méltóság megőrzése, mint Isten teremtő munkájának megőrzése.  Minden ember egyelőségének elismerése Krisztus szeretetparancsát teljesítve. Az értékeink között kiemelt jelentőségű a professzionalitás, a szakmai munka lehető legmagasabb szintű megvalósítása. A család és az intézet partneri viszonyban állnak azért, hogy az ellátott érdekeit maradéktalanul szem előtt tarthassuk, egymásra figyelve hozzuk meg a döntéseket, végezzük a munkánkat. Ennek eredménye az is, hogy nagyon sok támogatót, barátot, testvért nyerünk az otthonunk számára. Gondozó és gondozott szoros kapcsolatban áll, kölcsönösen hatnak egymásra, mindkét oldalon nélkülözhetetlen, hogy holisztikus szemléletben tekintsünk egymásra. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon célja: tartós- bentlakásos intézményként ápolást, gondozást nyújt az időskorú, arra rászoruló emberek számára. Egyházi intézményről lévén szó, a valódi értékről leginkább talán az árulkodik, amit – mintegy az utókornak szánt útravaló figyelmeztetésként – a korábbi igazgató lelkész, Roszik Mihály fogalmazott meg: „Ügyeljünk arra, hogy szeretetotthonunk ne silányuljon szociális otthonná!”

Kocsis Istvánné – hajdani lakó – szavait idézve: „Nemcsak bennünket vesz itt körül szeretet, hanem mi is szerethetünk.”