Get Adobe Flash player


Húsz éves az intézményünk,

Négy csoportban éldegélünk.

Kicsik, nagyok jól elférünk.

Énekelünk és mesélünk.

 

Rajzolhatunk az aszfaltra,

De legtöbbször a rajzlapra.

Udvarunkon sok a labda,

Hintánk röpít a magasba.

 

Csúszdázunk és fogócskázunk,

Készül már a homokvárunk.

Minden évben kirándulunk,

Sok szép hely az úticélunk.

 

Evés előtt imádkozunk,

Utána is hálát adunk.

Sokat játszunk, ünnepelünk.

Erős vár a mi Istenünk!

 

Az alberti evangélikusok lelkességét, egyházszeretetét és hűségét bizonyítja, hogy a rendszerváltást követően, Roszík Mihály lelkész vezetésével, az elsők között igényelték vissza eltulajdonított intézményeiket. Így kezdte meg működését óvodánk 1992. szeptember 1-én. Intézményünkben 4 csoportban 100 kisgyermek testi, lelki, értelmi nevelését biztosítjuk. Az óvodai nevelés országos alapprogramja útmutató munkánkhoz, melyet kiegészítünk a keresztyén neveléssel. Célunk, hogy óvodánk dolgozói szavaikkal, tetteikkel teremtsenek olyan derűs, meleg, szeretetteljes légkört, melyben gyermekeink jól érzik magukat és szeretnek óvodánkba járni. Az óvodai élet alatt akkor lesz hatékony a keresztyén hitre nevelés, ha összefog szülő, lelkész, óvónő, és a jó magvetés után, gondosan ápolja a palántát. Nevelőmunkánk során olyan alapot kívánunk adni gyermekeink életkezdéséhez, mely alapján embertársaikat tisztelő, szülőföldjüket szerető, becsületes emberekké válnak.