Get Adobe Flash player

Az Alberti Evangélikus Általános Iskola a rendszerváltás után, 1993 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Az induló első osztály abban a régi épületben kapott helyet, ahol a betűvetés tudományával ismerkedtek evangélikus őseink is.

A felmenő rendszerben egyre bővülő intézmény hamar kinőtte szűkös kereteit, de szerencsére az újraindítónak, Roszík Mihály Nagytiszteletű Úrnak a Jóisten adott annyi erőt és kitartást, hogy az Alberti templom mellett megépüljön az alsó, majd a felső tagozatosok épülete, a parókia folytatásában az ebédlő a kiszolgáló helyiségekkel együtt, 2001-ben pedig a tornaterem. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2010-es esztendőben épületeink megújultak, ugyanis egy KEOP-pályázat segítségével fenntartónk kicserélte a régi ajtókat, ablakokat, külső szigeteléssel látta el az épületeket, átalakíttatta a központi fűtést. Iskolánk a világítás korszerűsítésével, a tantermek festésével járult hozzá a felújításhoz.

Az évek alatt nemcsak területileg vagy külsőleg változott intézményünk, de tanuló- és dolgozói létszám tekintetében is növekedtünk. Iskolánknak jelenleg 203tanulója és 26 dolgozója van. Ez a létszám teszi lehetővé, hogy minden gyermeket név szerint ismerjünk, hogy jusson elég idő problémáik megoldására, a velük történő beszélgetésre, azaz a nevelésre, amely mellett fontos kérdés az oktatás. Bátran állíthatom, hogy pedagógusaink több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, megújulni képesek, szívesen vesznek részt továbbképzéseken, nyitottak, fogékonyak az új módszerek iránt.

Iskolánk egyik jellegzetessége, hogy a tanítás mellett ügyelünk a hozzánk járók lelki egészségére is. Ezt nemcsak az órarendbe beépített heti két hit- és erkölcstan óra, hanem a hétfői áhítatok, az első óra előtti közös imádkozás, igeolvasás is szolgálja. Felekezetbe való hovatartozás nélkül szívesen látjuk azokat a családokat, illetve gyermekeiket az intézményünkben, akik a mai, rohanó, bizonytalanságokkal teli világban keresik azt a kis szigetet, ahol megtalálhatják a nyugalmat, a saját lelki békéjüket. Másik jellegzetességünk, hogy tanítványaink már az első osztályban az órarendbe beépítve ismerkedhetnek a német vagy angol nyelvvel. Nyolcadikosaink pedig tanulmányaik befejezéseként magyar nyelvből és matematikából írásbeli, történelemből és irodalomból pedig szóbeli belső vizsgát tesznek.

Tehetséges tanulóinkat differenciált foglalkoztatás révén készítjük fel a különböző versenyekre, a nyolcadikosokat a továbbtanulásra, de fejlesztő pedagógus segítségével biztosítjuk a lemaradók felzárkóztatását is.

Iskolánk életében a következő tanév lesz a huszadik, vagyis 2013-ban jubilálni fogunk, amit méltó keretek között szeretnénk megünnepelni.

 

Mindeddig megsegített minket az Úr! (1Sámuel 7,12)

Az elmúlt időszakért hálát adva, a jövőért könyörögve: Kérlek, Uram, áldj meg minket.