Get Adobe Flash player

altHagyományaink szerint őseink 1711. szeptemberében érkeztek az akkori Albert pusztára, mintegy 24 szekérrel, magukkal hozva tanítójukat és lelkészüket. Első dolguk pedig az volt, hogy együtt adjanak hálát Istennek azért, hogy otthonra leltek, majd nekiláttak templomuk és házaik felépítésének.

Több generáció folytatta azóta az akkoriban megkezdett építkezést, és nem csak épületeket hoztak létre, de közösség is született Isten szava körül  - Krisztus követő, imádkozó, együtt örülő vagy, ha kell egymást vigasztalni tudó emberek összetartozó csoportja, ahol minden korosztály megtalálhatta a maga helyét. Mi, kései utódok ezt a közösségépítést szeretnénk folytatni, hogy az, aki a környezetünkben él, lelki otthonra leljen Albertiben – megtalálva helyét a templom padjaiban, a különböző réteg alkalmakon, valamelyik énekkarunk lelkes tagjaként, vagy éppen felelősséget vállalva a többiekért, mint munkatárs, presbiter, gyülekezeti tisztségviselő.